Om YIH

Idésmart, ung kreativitet, ung innovation och ungt entrepenörskap, Young Innovation Hub

Young Innovation HUB utbildar unga ledare och förebilder att starta igång mötesplatser för entreprenörskap och förändringsarbete i Sverige och världen. Sissa Pages och Louise Lindén är eldsjälarna bakom organisationen som är en del av Fryshusets satsning på ung, social innovation. Sissa och Louise är även medskapare till boken ”Idésmart”!

Sissa Pages och Louise Lindén

Louise Lindén och Sissa Pages

Läs mer och följ YIH på deras Facebooksida