# Övning: Vad händer om …

idesmart_arbetsblad6

Genom att vända ut och in på vår nöt (den tjänst, produkt eller upplevelse som du vill vidareutveckla) kan vi hitta fler sätt att använda den på. Ett bra sätt att göra det är att ställa frågor om vad som händer om vi gör den annorlunda.

Resultat: denna övning passar bra då ni redan har en produkt/tjänst/metod/produktion. den kan hjälpa er att hitta nya funktioner/användningsområden/ uttryck.
Tid: 2 timmar. vill du göra övningen på kortare tid, välj ut några av frågorna.
Deltagare:
3–30.
Svårighetsgrad:
Medel.
Material:
en bild/beskrivning av er idé (produkt, tjänst etc), frågekort från utskriven PDF, Post-it-lappar och pennor.

Gör så här:

 1. Skriv ut ett arbetsblad med frågekort och klipp ut efter de streckade linjerna (Högerklicka på länken och välj ”hämta länkad fil som” för att spara ner en PDF) vadhanderom_idesmart_arbetsblad. Fyll gärna i egna frågor på de tomma korten.
 2. Om ni är många, dela in er i mindre grupper.
 3. Sätt upp bilden/beskrivningen av er nöt på en vägg, eller lägg den på ett bord som ni sitter omkring.
 4. Vänd upp ett av frågekorten
  a. Vad händer om vi gör den mindre?
  b. Vad händer om vi gör den större?
  c. Vad händer om vi tar bort något?
  d. Vad händer om vi lägger till något?
  e. Vad händer om vi kombinerar den med något annat?
  f. Vad händer om vi gör den billigare?
  g. Vad händer om vi gör den dyrare?
  h. Vad händer om vi använder den till något annat än det som var tänkt?
  i. Vad händer om vi ger den egenskaper från något annat? (Tänk på saker du använder under en dag på jobbet/i skolan/hemma.)
  j. Vad händer om vi hittar en helt ny målgrupp?
 5. Låt alla i gruppen fundera i fem minuter på varje fråga. Skriv förslag på Post-Itlappar.
 6. Sätt Post-It-lapparna på frågan och beskriv dem kort.
 7. Gör samma sak för övriga frågor.
 8. Diskutera det ni kommit fram till mellan grupperna.