#Metod: Idépresentation


För att göra det lättare att utvärdera dina idéer kan du göra en presentation för varje idé. Att beskriva dem på liknande sätt gör det enklare att få en överblick och att jämföra dem. Du kan även använda denna metod för att vidareutveckla och diskutera din idé.

Gör så här:

  1. Skriv ut lika många idépresentation som du har idéer (Högerklicka på länken och välj ”hämta länkad fil som” för att spara ner en PDF) idépresentation
  2.  Skriv in en idé på varje blad. Personen som kom på idén kan fylla i, eller gör det två och två. Tänk att du ska sälja in den här idén, men samtidigt ska du vara ärlig. Ge idén ett namn, en kort beskrivning och en skiss samt en bild eller ett citat. Dessutom ska du svara på ett antal frågor för att hjälpa andra att förstå och bedöma idén. Även om en idé får nej på en av frågorna så kan det vara en bra idé.

  • Idén är unik/nytänkande? Den behöver inte vara det, men det är bra att veta om den är det eller inte.

  • Idén är realistisk att genomföra? Den behöver inte vara det. Om den inte är genomförbar som den ser ut nu, fundera på om det går att göra den i två steg eller att förenkla den.

  • Det går att göra idén inom tidsramen? Om inte, kanske går det att förenkla idén, eller skjuta på tidsplanen.

  • Det går att göra idén inom budget? Är svaret nej, går det att utöka budgeten eller genomföra den på ett billigare sätt?

3. Sätt upp idépresentationerna på väggen bredvid varandra som om det var tavlor på en konstutställning.

4. Diskutera och utvärdera de olika idéerna.