# Metod: Idématrisen

idesmart_arbetsblad4När du vill utvärdera din idé på ett enkelt sätt kan du sätta in den i en idématris, en kvadrat uppdelad i flera delar. En bra idé hamnar högt på både ”nytänkande” och ”genomförbar”. Nu ska du fundera över var dina idéer hamnar i matrisen. Kom ihåg att bara för att din idé hamnar lågt i matrisen betyder det inte att du ska slänga bort den, fundera istället på vad du kan göra för att flytta den till ruta ”A”.

Resultat: Se vilken/vilka idéer som hamnar i rätt ruta. eller se vilka som hamnar i fel ruta – då kan du fundera över dem en gång till, så att de hamnar i rätt ruta.
Tid: 30 minuter
Deltagare:
1–10.
Svårighetsgrad:
 Lätt.
Material:
Utskriven matris, eller ett papper/White board-tavla att rita upp den på. Post-it-lappar och pennor. Klipp ner Post-it-lapparna till smalare remsor. de ska bara vara så stora att du får plats att skriva idéns namn. anledningen till att vi gör dem smalare är för att det är lättare att se hur de hamnar i rutorna.

Gör så här:

  1. Skriv ut en Idématris (Högerklicka på länken och välj ”hämta länkad fil som” för att spara ner en PDF) idematris_idesmart_arbetsblad
  2. Skriv upp varje idés namn på en Post-Itlapp så att du kan flytta runt den.
  3. Fundera över var varje idé bör hamna i matrisen. Är den nytänkande hamnar den högt upp på den axeln, är det något som redan fi nns hamnar den längre ner. Hur enkelt är det att genomföra idén? Kan du genomföra den eller kommer det att kosta för mycket eller ta för lång tid? Om du inser att det blir svårt att genomföra hamnar idén långt till vänster på axeln med realistiskt. Sätt ut alla lappar och tänk på att de kan hamna olika i rutorna A-D. Sätt lappen högre eller lägre i en ruta för att visa hur olika idéer som hamnat i samma ruta förhåller sig till varandra.
  4. Efter att du placerat ut idéerna i matrisen, fundera över om det finns något du kan göra för att få idéerna som hamnat i fält B, C och D att förfl ytta sig närmare ruta A. Kan du kombinera dem på något sätt, förenkla dem, tillföra ny kompetens till gruppen, förändra tidsplanen, budgeten eller något annat.Nu tar vi en cirkel i taget och skriver i fyra nya idéer i raderna ovanför/nedanför. De nya idéerna är enbart baserade på idén i cirkeln. Kommer du på något under tiden som rör de andra armarna/cirklarna skriv ner det i ett anteckningsblock.
  5. Titta nu på de idéer som har hamnat i rutan A och speciellt de som hamnat i stjärnan. Här har du dina bästa idéer. Har du inte några lappar i ruta A, ta det lugnt. Gör en av övningarna för att skapa nya idéer för att samla på dig fler saker att välja mellan.