# Metod: Gruppkontrakt

gruppkontrakt

Det kan vara värt att lägga en liten stund på att sätta ihop ett gruppkontrakt om man precis har börjat arbeta tillsammans, eller om ni står inför ett nytt projekt som kommer att innebära en mängd nya möten där idéer ska flöda. Syftet med kontraktet är att skapa bättre förutsättningar och mindre konflikter.

Resultat: En gemensam bild av det ni vill göra och hur ni ska samarbeta
Tid: 60 min
Deltagare: 2-10
Svårighetsgrad: Medel
Material: Penna och ett utskrivet gruppkontrakt i A4 (PDF), post-its för att skriva ner idéer.

Gör så här:

 1. Skriv ut ett gruppkontrakt i A4 (Högerklicka på länken och välj ”hämta länkad fil som” för att spara ner en PDF) gruppkontrakt
 2. Diskutera frågorna som kommer i följande punkter. Låt alla säga sitt och skriv upp på post-its först.

 3. Vårt mål: Låt alla i gruppen fortsätta på meningen ”Det jag vill uppnå med vårt arbete är …”.

 4. Våra värderingar: Låt alla i gruppen fortsätta på meningen ”För mig är det viktigt att …”.

 5. Våra rutiner: Låt alla i gruppen fortsätta på meningen ”Jag tycker att viktiga rutiner är …”.

 6. Vår kommunikation: Låt alla i gruppen fortsätta på meningen ”För att vi ska kommunicera bra i gruppen

  föreslår jag att …”.

 7. Våra roller:  Låt alla i gruppen fortsätta på meningen ”För att vi ska nå våra mål tycker jag att rollen som … är

  viktig”.

 8. Diskutera och titta igenom era post-its och kom tillsammans fram till vilka de viktigaste punkterna är.

 9. Skriv in den i kontraktet under respektive rubrik.
 10. Avsluta med att skriva under kontraktet.

 11. Nu har ni en enad bild av hur ni ska arbeta tillsammans.