#Övning: Skapa en elevator pitch

idesmart_elevatorpitch
En ”elevator pitch”, eller ett ”hisstal”, är några korta meningar som säljer in din idé. Anledningen att den heter just ”hisstal” är att du ska hinna dra den för en intressant person under en hissfärd. På de sekunder du har på dig ska du övertyga den andra personen om att just din idé är superbra. Din elevator pitch ska förklara vad andra tjänar på att använda din idé samt varför du har gjort den.

Resultat: En kort beskrivning som säljer in din idé.
Tid: 30-60 min
Deltagare: 1 eller fler om du vill diskutera
Svårighetsgrad: Medel
Material: Penna och ett utskrivet övningsblad (PDF), ev anteckningspapper eller posti-tis för att skriva bredvid.

Gör så här:

  1. Skriv ut ett övningsblad (Högerklicka på länken och välj ”hämta länkad fil som” för att spara ner en PDF) idesmart_elevatorpitch
  2. Fyll i de tomma fälten genom att svara på frågorna
  3. Fundera en sväng till på dina formuleringar från fråga 1-3
  4. Renskriv din text och fyll i den i den stora rutan.
  5. Kontrollera att den är 30-60 sekunder lång
  6. Testläs den för någon annan och finjustera
  7. Memorera den så att du kan säga den om du blir väckt mitt i natten!