Vill din skola vara med i Kubprojektet?

Spännande möjlighet till skolprojekt som belyser mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.

Projektet ”Varje människa kan göra skillnad” består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. Genom detta projekt får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Projektet pågår i hela Sverige och får sin final under 
Raoul Wallenbergs dag den 26-28 august.

Vill din skola vara med i Kubprojektet 2016/2017? Läs mer och ansök här>>