Lär dig mer om de Globala målen och hållbarhet!


Globala målen är en ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder enats kring. Den finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Vi hoppas att så många unga som möjligt vill använda Idésmartboken för att ta fram idéer som kan se till att vi uppnår de Globala målen. På denna sidan har vi samlat lite länkar och inspiration där du kan lära dig mer om de Globala målen.

Titta först på filmen nedan som handlar om att unga är en siffra att räkna med!!! 🙂

Lär dig mer om de globala målen

Läs och klicka runt här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

Titta på olika filmer: https://www.globalamalen.se/material/video/

Sök inspiration här: http://www.varldskoll.se/

Ta del av spännande lärarmaterial om hållbarhet

Omskaparna är ett material framtaget av Konsumentverket. Det består av inspirerande lektionsupplägg, övningar och lärarhandledning. Dessutom tar initiativet avstamp i kultur! Tanken är att projektet genomförs tillsammans med en valfri kulturaktör (där skolan söker finansiering genom Skapande skola). Ta del av det kostnadsfria materialet och läs mer här >>


Bjud in en ung ambassadör från FN-förbundet för en föreläsning

https://fn.se/boka-en-forelasning/


Testa olika övningar

Övning: Korten på bordet – 17 globala mål

Syfte: Att bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål.

Tid: 30-60 min

Här hittar du övningen och skriver ut material: https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/korten-pa-bordet-17-globala-mal/


Övning: Bli målmedveten

Syfte: Att få mer kunskap, förståelse och handlingskompetens för en hållbar livsstil genom att göra testet “Bli målmedveten”

Tid: 60 min

Här hittar du övningen och skriver ut material: https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/bli-malmedveten/

Övning: Speed dating med ”Blir världen bättre”

Syfte: Att diskutera komplexa globala frågor i grupp och på så sätt pröva sina kunskaper och reflektera över sina värderingar.

Tid: 60 min

Här hittar du övningen och skriver ut material: https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/speed-dating-med-blir-varlden-battre/


Övning: Ta en lott

Syfte: Livet är ett lotteri. En viktig faktor för hur ditt liv blir är vilket land du föds i. Öka din förståelse och din empati för hur ditt liv skulle kunna ha blivit om du hade blivit född i ett annat land.

Tid: 60-120 min

Här hittar du övningen och skriver ut material: https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/ta-en-lott/

Det finns ännu fler övningar på https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial där du enkelt filtrerar efter elevernas ålder och den tid ni har att lägga.


Gör en tipsrunda

Lätta frågor: https://fn.se/wp-content/uploads/2017/11/Globala-m%C3%A5len-l%C3%A4tt-version-1.pdf

Svårare frågor: https://fn.se/wp-content/uploads/2017/11/Globala-m%C3%A5len-sv%C3%A5r-version.pdf


Material att dela ut/sätta upp på väggen

https://www.globalamalen.se/material/affischer-globala-malen/

http://medlem.fn.se/portal/page/portal/Varushop/varushopen/informationsmaterial