# Övning: Idébläckfisken

idesmart_arbetsblad7Ett sätt att generera nya idéer är att djupdyka i varje befintlig idé. Det kan vara lagom att dyka ner i fyra idéer i taget, därför ser du bara fyra av bläckfiskens armar. När du är klar har fyra idéer blivit åttiofyra. Kanske hittar ni något så spännande i de nya idéerna att ni gör om övningen med fyra helt nya armar, eller ritar till fler egna armar.

Resultat: Konkreta idéer där varje idé får en chans att bli mer utvecklad. denna övning passar bra då ni har sållat ner till färre idéer. Har ni fler än fyra spår ni vill gå vidare med kan ni göra flera bläckfiskar.
Tid: 30-60 minuter
Deltagare:
3–10.
Svårighetsgrad:
Medel.
Material:
E
n utskrift – helst minst A3 – med Idébläckfisken, anteckningsblock och pennor

Gör så här:

  1. Skriv ut ett arbetsblad med en Idébläckfisk (Högerklicka på länken och välj ”hämta länkad fil som” för att spara ner en PDF) ideblackfisken_idesmart_arbetsblad
  2. Sätt upp er bläckfisk på väggen eller lägg den på ett bord där alla kan se.
  3. Skriv en idé i varje arm som ni vill vidareutveckla.
  4. Fokusera på den första armen och skriv in fyra nya idéer i cirklarna som sitter fast på armen. Dessa idéer ska utgå ifrån idén i armen. Hela tanken med övningen är att arbeta sig djupare ner i en viss idé.
  5. Nu tar vi en cirkel i taget och skriver i fyra nya idéer i raderna ovanför/nedanför. De nya idéerna är enbart baserade på idén i cirkeln. Kommer du på något under tiden som rör de andra armarna/cirklarna skriv ner det i ett anteckningsblock.
  6. Gå vidare till nästa arm och gör samma sak tills ni är klara med alla armarna.
  7. Diskutera vad ni kommit fram till mellan grupperna och se om ni är nöjda. Vill ni djupdyka i fler idéer så rita in en, eller fl era, nya armar på bläckfisken. Det kan vara idéer som hamnat i cirklarna eller på raderna. Det kvittar så länge det är en idé som ni tycker är värd att gräva mer i.