Lärare

Hej lärare,

så roligt att just du har hittat hit! 🙂 På idesmart.se kan du hitta massor av övningsmaterial du kan skriva ut och/eller använda som inspiration i din klass. Funderar du på att låta eleverna träna sitt entreprenöriella lärande och sin kunskap inom hållbarhet i koppling till läroplanen? Ett sätt att göra detta är att låta dem skapa sociala innovationer. En social innovation är en idé till en produkt, tjänst eller upplevelse som gör samhället bättre. 

Sajten ungdomar.se gjorde 2016 en undersökning bland över 1000 unga hur de såg på hållbar utveckling, engagemang och ansvar. 75% svarade att de har ett ansvar att vara med och förbättra världen. Ett bra sätt att ge elever inspiration kring vad i världen som behöver bli bättre är att titta på de Globala målens skolmaterial.

Vill du arbeta på egen hand med din klass hittar du upplägg och övningar här på sidan. Om du vill ha stöd i arbetet kommer jag gärna ut och gör en workshop med din klass där vi pratar om social innovation och tränar på de olika stegen i en innovationsprocess (Utforska: Hitta din utmaning, Idéskapa: Kom på en idé/lösning till din utmaning, Vidareutveckla: välj och utveckla din idé, Förpacka: argumentera för din idé, Visa: presentera din idé för resten av klassen).

Det finns olika tävlingar för skolklasser inom just sociala innovationer. Genom att eleverna har ett konkret mål med sitt arbete – att det är förankrat i verkligheten – ökar deras motivation ytterligare. Det finns spännande tävlingar lokalt, tex InnoCarneval (som jag arbetar med) om ni befinner er i Skåne, men även nationella tävlingar som FinnUpp och Ung Företagsamhet. Dessa tävlingar har även inspiration/läromaterial för klasser att arbeta med.

Lycka till!

/Ingrid Remvall

 

Framtagning av sociala innovationer – koppling till Lgr 11:

  • Läroplanen hänvisar till att eleverna ska få en förståelse för vad ett hållbart samhälle är, vilka konsekvenser deras egna handlingar har och att elever själva ska fundera på lösningar som kan leda till en positiv förändring. 
  • De ska även kunna föra underbyggda resonemang kring hållbarhet vilket vi berör genom att lära sig argumentera för sin idé.
  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Ett sätt att göra detta är att ge dem verktyg för idégenerering som de kan ha med sig i framtiden.
  • Elever ska även utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Under workshopen pratar vi om den kreativa gruppen.
  • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Att arbeta med social innovation är att arbeta med entreprenörskap: entreprenörskap + kunskap om ett hållbart samhälle = social innovation.