#Övning: Riskanalys

riskanalys_idesmart_arbetsbladIbland är det bra att föreställa sig vad som kan hända när du planerar för något du ska göra, kanske ger du dig in i ett nytt projekt eller andra utmaningar. Genom att förbereda dig får du en känsla av kontroll och lugn.

Gör så här:

  1. Skriv ut ett arbetsblad för Riskanalys (högerklicka på länken för att spara ner en PDF) riskanalys_idesmart_arbetsblad
  2. Brainstorma fram alla möjliga tänkbara katastrofscenarier på Post-It-lappar, vad kan gå fel?
  3. Gör sedan en plan för hur du ska:
    • Förebygga att det händer.
    • Hantera det om det händer.
  4. Genomför ditt projekt beredd på det mesta.