Malmö 20-21 maj – Innovationskarnevalen!

Innovationskarnevalen på Malmö Live 20-21 maj avslutar projektet InnoCarnival Skåne 2016. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor, och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

På innovationskarnevalen presenterar 3000 barn och unga från hela Skåne sina ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara idéer.

Läs mer >>