75% av Sveriges unga vill förbättra världen!

https://vimeo.com/159861207

Hur glad blir man när man läser att 75 procent av Sveriges unga känner att de har ett ansvar att vara med och förändra och förbättra världen!? Sajten ungdomar.se gjorde tidigare i år en undersökning bland över 1000 unga hur de ser på hållbar utveckling, engagemang och ansvar. De glädjande siffrorna visar att vi säkert kommer att se ännu fler unga sociala entreprenörer i Sverige framöver!

Nedan några korta nedslag i resultatet:

  • 75 procent känner att de har ett ansvar att vara med och förändra och förbättra världen!
  • 59 procent vill engagera sig men vet inte hur eller var man börjar
  • 43 procent menar att de behöver kunskap från skolan för att kunna aktivera sig i frågor som rör hållbar utveckling
  • 41 procent behöver bli inspirerade för att aktivera sig
  • Nästan varannan elev har inte fått lära sig om varken milleniemålen eller de nya globala målen för hållbar utveckling i skolan

Titta på filmen ovan eller gå in på ungdomar.se för att läsa mer om undersökningen